Uddannelsespres eller livslang læring?

Uddannelsespres eller livslang læring?